فنر جلو و عقب (چپ و راست)

جلو و عقب (چپ و راست) هیوندای وراکروز